วันเข้าพรรษา ปี 2551

เรียนว่ายน้ำ ปี 2551

เดินทางไกลลูกเสือ ป.1-ป.3

พีธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2551

แข่งขันแบดมินตัน ปีการศึกษา2551

แข่งขันวาดรูป ปีการศึกษา2551

ประชุมครูเอกชน ปีการศึกษา2551

วันแม่แห่งชาติ ปี 2551

ทิ้งกระจาด ปี2551

ถวายพระพรในวันแม่ ปี2551

แข่งโครงงานวันวิทย์ ปีการศึกษา 2551

อบรมผู้นำทันตอนามัย ปีการศึกษา2551

ออกกำลังกาย สิงหาคม 2551

กองลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2551

ประเมิน ปีการศึกษา 2551

แข่งกีฬา ปีการศึกษา2551

กองลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2551

กินเจ ปี2551

วันปิยะ ปี2551

ดุริยางค์ ปีการศึกษา 2551

ทำอาหาร ปีการศึกษา 2551

วันลอยกระทง ปี2551

กิจกรรมลูกเสือประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2551

ออกกำลังการ 20 พ.ย. 2551

เดินทางไกลลูกเสือป4-6 ปีการศึกษา 2551

วันวชิราวุธ ปีการศึกษา2551

เข้าค่ายลูกเสือม.1 ปีการศึกษา2551

To Be Number One พ.พ.ปีการศึกษา2551

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา2551

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2-3 ปีการศึกษา2551

แลกของขวัญ ปีการศึกษา2551

งานวันเด็ก ปี2552

กีฬานักเรียน ปีการศึกษา2551

เข้าค่ายภาษาจีน ปีการศึกษา2551

ทัศนศึกษา ป.1-3 ปีการศึกษา2551

ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา2551

รวมรูป1 ปีการศึกษา2551

รวมรูป2 ปีการศึกษา 2551

รวมรูป3 ปีการศึกษา2551