เปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา2552

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2552

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาจีน ปี2552

แข่งขันทักษะ ปีการศึกษา2552

วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา2552

สอนนาฏศิลป์ ปีการศึกษา2552

วันแม่แห่งชาติ ปี2552

ทัศนศึกษา ป.1-ป.3 ปีการศึกษา2552

ทัศนศึกษา ป.4-ป.6 ปีการศึกษา2552

งานเลี้ยงครบรอบ60ปี ประเทศจีน ปี พ.ศ.2552

วันไหว้พระจันทร์ ปี พ.ศ.2552

ประชุมผู้ปกครองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อบรมคุณธรรม ปีการศึกษา2552

ต้อนรับฮงสุนจีน ปี พ.ศ.2552

ฉลองเปิดอาคารเรียนโรงเรียนกวงฮั้ว

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา2552

งานวันครูเอกชน ปีพ.ศ.2553

มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2553

สอบภาษาจีน ปีการศึกษา2552

เดินทางไกลลูกเสือ ป.1-3 ปีการศึกษา2552

จัดสอบ O-NET ปี พ.ศ.2553

บรรยายธรรมโดยพระมหาสมปอง ปี พ.ศ.2553

เข้าค่ายลูกเสือม.3 ปีการศึกษา2552

อบรมครู ปีการศึกษา2552

รวมรูป1 ปีการศึกษา2552

รวมรูป2 ปีการศึกษา2552

รวมรูป3 ปีการศึกษา 2552