ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2556

วันไหว้ครู ปีการศึกษา2556

วันภาษาไทย ปีการศึกษา2556

วันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา2556

อบรมจราจร ปีการศึกษา2556

อบรมยาเสพติด ปีการศึกษา2556

วันเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2556

วันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2556

ทัศนศึกษามัธยม ปีการศึกษา2556

ทัศนศึกษาป.1-3 ปีการศึกษา2556

อบรมคุณธรรม ปีการศึกษา2556

ทัศนศึกษา ม.3 ปีการศึกษา2556

ทำอาหารมัธยม ปีการศึกษา2556

เดินทางไกล ป.1-3 ปีการศึกษา2556

เดินทางไกล ป.4 ปีการศึกษา2556

ทำกระทงมัธยม ปีการศึกษา2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ ม.1-3 ปีการศึกษา2556

วันวชิราวุธ ปีการศึกษา2556

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา2556

เข้าค่ายลูกเสือ ป.5-6 ปีการศึกษา2556

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา2556

กีฬาสี ปีการศึกษา2556

ส่งท้ายปีเก่า ปีพ.ศ.2556

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา2556

รวมรูป1 ปีการศึกษา2556

รวมรูป2 ปีการศึกษา2556