กิจกรรมวันตรุษจีน ปี.พ.ศ.2563


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ม.1-3 ปีการศึกษา 2562

เดินทางไกลลูกเสือ ป.1-3

ทัศนศึกษา ป.1-3

เข้าค่ายลูกเสือเดินทางไกล ป.4-6

วันสถาปนาลูกเสือ

วิชาภาษาจีนคอมพิวเตอร์

มอบเกียรติบัตร HSK

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง

กิจกรรม ดัชมิลล์

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ปี พ.ศ.2562

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ปี พ.ศ.2562

กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 กรกฎาคม 2562

ถวายเทียนเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2562

สภานักเรียน ปีการศึกษา2562

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562

ศึกษาดูงานโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2562

วันต่อต้านยาเสพติด ปี พ.ศ.2562

วันไหว้ครู ปีการศึกษา2562

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2562

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2562