กิจกรรมปัจฉิม ม.3

โครงการสานฝันสู่อาชีพ ป.4-6

โครงการสานฝันสู่อาชีพ ป.1-3

 โครงการสานฝันสู่อาชีพ ม.1-3

อบรมคุณธรรม(ค่ายพุทธบุตร) ม.1

อบรมคุณธรรม(ค่ายพุทธบุตร) ม.2 , ม.3

อบรมคุณธรรม(ค่ายพุทธบุตร) ป.3 , ป.6

อบรมคุณธรรม(ค่ายพุทธบุตร) ป.4 ,ป.5

อบรมคุณธรรม(ค่ายพุทธบุตร) ป.1 ,ป.2

กิจกรรมวันตรุษจีน 2564

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา2563

กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ STEM ป.1

เดินทางไกลลูกเสือ-เนรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เดินทางไกลลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เดินทางไกลลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

กิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

นักเรียนประดิษฐ์กระทง ปีการศึกษา 2563