กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันตรุษจีน ปี 2565

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

กิจกรรม วันไหว้ครู 2564

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยม