ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันตรุษจีน 

ปี พ.ศ.2566

กิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ.2566

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2566

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา2565

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2565

กิจกรรมทัศนศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  2565

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ม.3

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ม.2

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ป.6

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ป.5

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ป.4

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ป.3

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ป.2

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ป.1

กฐินพระราชทาน 2565

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ 2565

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2565

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ปี2565

อบรม แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2565

วันไหว้ครู 2565

อบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2565